Filosofie

Bekwaamheid

Vanuit onze algemene rechtenopleiding hebben wij elk een bijzondere deskundigheid ontwikkeld in verschillende juridische gebieden. Bij complexere dossiers verzekeren we een gezamenlijk beheer met de meest gebiedervaren genoten. Bovendien zijn meerderen onder ons assistenten of docenten aan Belgische universiteiten of hogescholen.

Beschikbaarheid

Wij stellen alles in het werk om zo snel en efficiënt mogelijk bereikbaar te zijn voor onze cliënten.

Communicatie

Vanaf het openen van een dossier wordt een strategie vastgelegd met de cliënt. Op elk belangrijk moment wordt deze ingelicht over de ontwikkeling van zijn dossier.

Doorzichtigheid

Al bij het eerste onderhoud leggen wij de cliënt een eerste kostenraming voor of tenminste een duidelijke en volledige informatie wat de berekening van onze kosten en honoraria betreft. Op vaste tijdstippen en naargelang de wens van de cliënt maken wij een onkostenstaat over die hem in staat stelt de uitgevoerde plichten en kosten precies te schatten.