Arnaud Carlot

Me Arnaud CARLOT is advocaat sinds 2002, nadat hij zijn diploma licenciaat in de rechten behaalde cum laude.

In 2005 beslist Me CARLOT zijn eigen kantoor op te richten. Hij ontwikkelt een clientëel van MKB en zelfstandige actief op vele en verschillende gebieden (onroerend goed, communicatie, distributie, kunstmarkt en Horeca).

Zijn voorkeursmateries zijn het handelsrecht (verbintenissen- en distributierecht ; mededingingsrecht en handelspraktijken) en het eigendomsrecht (huur- en handelshuurovereenkomsten ; eigendom en mede-eigendom, bouwrecht, koop en verkoop van onroerende goederen).

Ligne directe : +32 (0)2.318.25.71
Télécopie : +32 (0)2.808.01.52
E-Mail : a.carlot@linklaw.be
TVABTW BE : 0816.449.988

a.carlot@linklaw.be