Filosofie

VAARDIGHEID

Vanuit onze algemene rechtenopleiding hebben wij elk een bijzondere deskundigheid ontwikkeld in verschillende juridische gebieden. Bij complexere dossiers verzekeren we een gezamenlijk beheer waarbij beroep kan worden gedaan op ieders deskundigheid. Bovendien zijn meerderen onder ons assistenten of docenten aan Belgische universiteiten of hogescholen.

STRATEGIE

Vanaf de opening van het dossier wordteen strategie bepaald met de cliënte om zijn doelstellingen het best te bereiken.

Bij iedere belangrijke stap krijgt de cliënt(e) de nodige inlichtingen met betrekking tot de evolutie van het dossier.

VERTROUWEN

Met respect voor de geheimhoudingsplicht hechten we veel belang aan het vertrouwen dat op elk moment moet bestaan in de relatie raadsman –cliënt(e).

BESCHIKBAARHEID

Wij stellen alles in het werk om zo snel en efficiënt mogelijk bereikbaar te zijn voor onze cliënt(e).

TRANSPARANTIE

Al bij het eerste onderhoud leggen wij de cliënt(e) een eerste kostenraming voor of tenminste een duidelijke en volledige informatie wat de berekening van onze kosten en honoraria betreft.
Op vaste tijdstippen en naargelang de wens van de cliënt(e), maken wij een onkostenstaat over die hem in staat stelt de uitgevoerde prestaties en kosten precies te schatten.