Gauthier Lambeau

Naast zijn licenciaatsdiploma in de rechten, cum magna laude behaald aan de Université libre de Bruxelles, heeft Gauthier LAMBEAU ook een diploma in economisch recht behaald bij de Vrije Universiteit Brussel.

Hij is ingeschreven als advocaat bij de Balie te Brussel sinds 1994.

Gauthier LAMBEAU hanteert dagelijks het burgerlijk recht en het handelsrecht, met name het verbintenissen-, aansprakelijkheids-, verzekerings-, eigendomsrecht, bouwrecht en schuldinvorderingsrecht.

Opgeleid in burgerlijke- en handelsbemiddeling, is hij deskundig zowel in geschillenbeslechting als adviesverlening en onderhandeling.
Hij pleit ook vaak voor de politierechtbanken.

Gauthier Lambeau is lid van het redactiecomité van het “Manuel permanent des baux à loyers et commerciaux”.

Hij was tot voor kort plaatsvervangende rechter bij de Franstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel en hij neemt heden een mandaat van gemeenteraadslid op zich.

Ligne directe : +32 (0)2 318 25 63
Télécopie : +32 (0)2 318 66 07
E-Mail : g.lambeau@linklaw.be
TVABTW BE 0552.807.552

g.lambeau@linklaw.be