HELENE ROUVROY

Hélène Rouvroy behaalde een master in publiek en internationaal recht aan de Université libre de Bruxelles (ULB), met onderscheiding in 2022.

Tijdens haar universitaire studies voltooide ze in 2021 een Erasmusprogramma aan de Universiteit van Tartu in Estland, waarin ze haar kennis van het Europees recht ontwikkelde.

Ze is lid van de Brusselse balie sinds september 2022, toen ze toetrad tot L.in.K.

Ze beoefent voornamelijk publiek en administratief recht (overheidsrecht, urbanisme en milieurecht, grondwettelijke geschillen , vreemdelingenrecht, onteigening, gemeentelijke recht, onderwijsrecht,...), maar ook zaken betreffende de aansprakelijkheid van de overheid.

Ze behandelt zaken zowel in het Frans als in het Engels en heeft een passieve kennis van het Nederlands.

Ligne directe : 02.318.25.76
Télécopie :
E-Mail : h.rouvroy@linklaw.be
TVABE.0788627717

h.rouvroy@linklaw.be