Vaardigheden

L.in.K is een advocatenkantoor dat de volgende diensten biedt : raadpleging, vertegenwoordiging en juridische verdediging, opstellen en onderhandelen van contracten, bemiddeling.

Het advocatenkantoor L.i.n.K werd opgericht in 2006. Vanaf 1 augustus 2016 is het kantoor verhuisd naar de Stassartstraat, 89 te 1050 Elsene en bestaat uit 7 vennoten en hun medewerkers.

Het kantoor stelt de volgende diensten voor : raadpleging, vertegenwoordiging en rechtelijke verdediging, opstellen en onderhandelen van overeenkomsten,bemiddeling.
Voornamelijk staat L.i.n.K haar cliënten bij in burgerlijk recht ; handelsrecht ; strafrecht ; publiek recht en europees recht.

Meerdere vennoten hebben bovendien een bijzondere deskundigheid ontwikkeld op gebied van huur (handels- en hoofdverblijfplaats) ; stedenbouwrecht ; consumentenrecht ; financieel strafrecht ; familierecht ; sportrecht en mensenrechten.

De behandelde geschillen bevinden zich overal in België. Sommige vennoten pleiten vaak vóór de hoogste Europese gerechten, zowel in Luxemburg als in Straatsburg

Sommige vennoten geven les op de universiteit maar ook in het kader van de opleiding van de advocaten-stagiairs bij de Brusselse Balie.

Andere vennoten maken deel uit van de redactiecomités van belangrijke juridische Belgische tijdschriften of beheren websites gewijd aan justitie.

Ten slotte zijn sommige vennoten plaatsvervangende rechters of scheidsrechters in verschillende instanties.